Play Video

กฤษณะ อภินิหารยุวเทพ (Paramavatar Shri Krishna)

นักแสดง :
เนอร์เนย์ ซามาธิยา รับบท กฤษณะ
มาฮิ รับบท ราธา

เรื่องย่อ

ศรี กฤษณะ ยุวเทพแห่งศรัทธา คือดวงวิญญาที่สถิตอยู่ทุกหนแห่ง ที่สุดแห่งตำนวนคือความเชื่อ ที่สุดแห่งความเชื่อคือความศรัทธา ที่สุดความศรัทธาคือสิงที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ มากกว่าหัวใจคือส่วนหนึ่งของชีวิต