Play Video

กฤษณะ เทพน้อยเจ้าปัญญา (Baal Krishna)

นำแสดงโดย :
ไจวัล พาธัก , บาเวช บัลชานดาณี , นิมัย บาลี

เรื่องย่อ

ความชั่วร้ายของอสูรกังสะ ที่สร้างความเดือดร้อนมากมาย พระวิษณเจ้าจึงอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะมหาเทพแห่งความหลุดพ้น ผู้ชี้ทางไปสู้ความสมบูรณ์พูนสุขที่แท้จริง พระกฤษณะขึ้นชื่อในเรื่องการมีพระมเหสีจำนวนมาก เพราะพระองค์นั้นสติปัญญาเฉียบแหลมรูปงานเกินบรรยาย และร่ำรวยคารมคมคายติดตามซีรีย์อิงตำนานความเชื่อสุดคลาสสิก กฤษณะ พระผู้หยั่งรู้