การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร