การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร