การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ