คณะผู้บริหาร ต้อนรับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เยี่ยมชมกิจการ ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 ณ เจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา