นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกอากาศ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ (BA) เอกสาขาการสื่อสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, โทสาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต (ASU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกอากาศ
 • 2562 - 2564 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
 • 2559 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและธุรกิจต่างประเทศสัมพันธ์ ; ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำ สถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น 22
 • 2547 - ปัจจุบัน ผู้ให้เสียงประกาศในรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
 • 2557 - 2558 ผู้ประกาศข่าว ช่องนิวทีวี 18
 • 2555 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและรายการ ช่องพีพีทีวี 36
 • 2547 - 2555 ผู้อำนวยการช่องข่าวภาษาอังกฤษ TAN Network
 • 2555 - 2557 ผู้ดำเนินรายการ ช่อง 9
 • 2545 - 2547 หัวหน้าฝ่ายข่าวภาคพื้นอินโด-จีน สถานีโทรทัศน์แชนเนล นิวส์ เอเชีย, สิงคโปร์ (Channel News Asia)
 • 2542 - 2545 บรรณาธิการและผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ ช่องเนชั่นทีวี
 • 2542 - 2542 ผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษ นิวส์ไลน์ ช่อง 11