บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน : ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561, วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย