Play Video

บาจิราว มหาเสนายอดนักรบ (Peshwa Bajirao)

ประเภท : ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์
กำกับโดย :
Nilanjana Purkayasstha
อำนวยการสร้างโดย :
Sunjoy Waddhwa (Sphere Origins)
นำแสดงโดย :
รูดรา โซนี, คารัน ซูชัค, มานิช วาดวา, เมกาห์ ชากราบอร์ตี, อิชิตา กันกุลี

เรื่องย่อ

ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ของอัครมหาเสนาบดีบาจิราวผู้ยิ่งใหญ่ ภายใต้บัลลังก์ของกษัตริย์ชาหุ แห่งจักรวรรดิมราฐาของอินเดียในอดีต บาจิราวเป็นลูกชายที่กล้าหาญของ บาลาจี อัครมหาเสนาบดีคนแรกของกษัตริย์ชาหุ ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนให้เอาชนะความกลัวของตนมาตั้งแต่ยังเด็ก จนได้สืบทอดตำแหน่งมาจากพ่อด้วยความสามารถอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่บาจิราวครองตำแหน่ง เขาได้รับชื่อเสียงมากมายจากการขยายอาณาจักรมาราธา โดยเฉพาะทางเหนือของแคว้น บาจิราวเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักรบผู้ไม่เคยแพ้ศึกเลยแม้แต่ครั้งเดียว