ผู้ถือหุ้น JKN อนุมัติจ่ายเงินปันผล 125 ล้านบาท

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตรา 0.2070 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 125,741,991.70 บาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุนจำนวน 4,119,832 หุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กับ North Haven Thai Private Equity L.P (NHTPE)

 

ที่มา : W3Schools