“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” กับตอนสุดท้าย ช่วงเวลาของ “การปรินิพพาน”

มาถึงตอนจบในฉากสุดท้ายของละครซีรีส์ที่สุดประทับใจ  ให้แง่คิดแก่จิตใจของคนไทยทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้จริงๆ   สำหรับละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”  ที่เป็นการจับมือร่วมกันของ ช่องเวิร์คพอยท์  และบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือJKN

และในวันนี้ เดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้ว  จากละครซีรีส์ที่ผู้สร้าง สามารถรวบรวมพุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ครบถ้วน  ทำให้เสมือนเราเข้าไปอยู่ในยุคสมัยพุทธกาลโดยแท้จริง  และช่วงเวลาสุดท้ายที่สำคัญ คือ การเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง “การปรินิพพาน”  โดยพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ทุกคนได้รู้ตื่น  และปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนจงเป็นตะเกียงของตัวเอง  แล้วเดินไปตามหลักธรรมที่เรียนรู้อย่างมั่นคง  หลักคำสอนที่ทุกๆ คนต้องห้ามพลาด  และสามารถนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาปรับใช้ในชีวิตได้…

ห้ามพลาดกับฉากสำคัญในตอนสุดท้าย กับช่วงเวลาแห่งการ “ปรินิพาน” ในละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”  ออกอากาศในคืนวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน 2563  เวลา 19.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ไม่ไลฟ์ ไม่รีรัน ดูสดทาง TV ช่องเวิร์คพอยท์ เลข 23 เท่านั้น

ที่มา W3Schools