รอบโลกกับ JKN CNBC

อัพเดทความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ ทุกสถานการณ์เด่นรอบวัน พร้อมสีสันรอบโลกนำเสนอด้วยรูปแบบ CNBC ตามมาตรฐานสากล