Play Video

ศิวะ พระมหาเทพ (Devon Ke Dev...Mahadev S.2)

ประเภท :
ดราม่าอิงตำนานความเชื่อ
บทประพันธ์โดย :
Aniruddh Pathak
กำกับโดย : Nikhil Sinha
อำนวยการสร้างโดย :
Triangle Film Company
นำแสดงโดย :
โมหิต ไรนา, โมนี รอย, โซนาริกา บาห์ดอเรีย, ซุเรนดรา พัล

เรื่องย่อ

เรื่องราวชีวิตเหนือธรรมชาติและความรักระหว่างมหาเทพศิวะ ผู้เป็น 1 ใน 3 เทพตรีมูรติผู้ยิ่งใหญ่ กับเทพีศักติ หรือพระแม่อุมาเทวี ชายาคู่บุญ เรื่องราวเริ่มต้นจากการกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์หญิงของเทพีศักติในนามว่า สตี พระราชธิดาในท้าวทักษะประชาบดี ผู้ศรัทธาในองค์พระวิษณุและเกลียดชังพระศิวะอย่างแรงกล้า พระนางสตีทรงรักและเทิดทูนพระศิวะมาก นำไปสู่ความรักท่ามกลางความไม่พอใจของพระบิดา นางต้องทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดหยามของพระบิดาที่มีต่อพระศิวะมาโดยตลอด จนเมื่อนางทนต่อไปไม่ไหว จึงทรงเข้าตบะและขับเพลิงออกจากร่าง เพื่อสังหารพระองค์เอง เมื่อพระศิวะทรงทราบเรื่องก็โกรธกริ้วและอาระวาดอย่างหนัก หลังจากนั้น พระศิวะก็เฝ้าเก็บตนบำเพ็ญตบะ ฝ่ายพระนางสตีก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่นามว่า ปารวตี พระราชธิดาในท้าวหิมวัต จ้าวแห่งภูเขาหิมาลัย หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นานัปการ พระศิวะก็ได้พบกับพระนางปารวตีอีกครั้ง