ที่อยู่ 5523 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210