สัมมนา รวมพลคนทันหุ้น ถอดรหัสหุ้นแกร่ง วันที่ 4 สิงหาคม 2561