เปิดใจครอบครัว "บุญสูงเนิน" ความรัก ความสุข ความดัง จากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก!!!