Play Video

เมียเงินล้าน (Millionaire's Wife)

เรื่องย่อ

การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสอนให้ “ลิซ่า” ต้องเข้มแข็งการแต่งงานใหม่กับเศรษฐีอาจจะเป็นทางออกหากเธอไม่ต้องเผชิญกับการกลับมาของคนรักเก่า ปลายทางระหว่างความรักและเงินตราจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอเอง