"ความใฝ่ฝันอันสูงสุดในตอนนี้ คือการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และเป็นนายกฯ ข้ามเพศคนแรกของโลก"