ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านศาลานกกระจอก ต.มหาสวสดิ์ อ.พุทธมณณฑล จ.นครปฐม 73170

อนุบาลชาย 12 คน อนุบาลหญิง 12 คน รวม 24 คน

ประถมชาย 25 คน ประถมหญิง 22 คน รวม 71 คน

บุคลากรจำนวน ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน