Asia's 200 Best Under a Billion List in 2020

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ปีนี้ JKN เป็น 1 ใน 19 บริษัทไทย ที่ติดอันดับ 200 บริษัทมหาชน “Asia’s 200 Best Under a Billion List in 2020”

เป็นโครงการที่ Forbes จัดทุกปี โดยในปี 2020 มีบริษัทไทยติดอันดับ 19 บริษัท และ JKN เป็น 1 ใน 19 บริษัทดังกล่าว

เกณฑ์พิจารณา
1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีรายได้น้อยกว่า 1 พันล้าน USD
2. มีรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง
3. มีภาระหนี้ต่ำ
4. มีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง

ที่มา W3Schools