อุบัติการณ์ หลุดขอบจักรวาล (Astronaut-The Last Push)