ASIAN FANTASY

เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) :

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์กลุ่ม Asian Fantasy เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น ลิขสิทธิ์กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีความต้องการจากลูกค้ามากที่สุด ลิขสิทธิ์กลุ่ม Asian Fantasy ของบริษัทฯ ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า และเป็นที่รู้จักของผู้ชมคอนเทนต์ในประเทศ เช่น ซีรีส์อินเดียเรื่องนิทานเวตาล (Vikram Betaal Ki Rahasya Gatha) (ออกอากาศทางช่GMM25) ซีรีส์อินเดียเรื่องอะลาดิน (Aladdin – Naam Toh Suna Hoga) (ออกอากาศทางช่อง 8) ซีรีส์อินเดียเรื่องนาคิน (ออกอากาศทางช่อง 3 HD) ซีรีส์อินเดียเรื่องจันทร์ตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta) ((ออกอากาศทางช่อง 3 HD)) ซีรีส์ฟิลิปปินส์เรื่องศึกล้างเผ่าพันธ์พระจันทร์สีเลือด (La Luna Sangre) (ออกอากาศทางช่อง 3 HD) ซีรีส์ฟิลิปปินส์เรื่องรักใสๆ หัวใจสีชมพู (Forevermore) (ออกอากาศทางช่อง GMM25) ซีรีส์ฟิลิปปินส์เรื่องกระสุนวุ่นรัก (Got to Believe) (ออกอากาศทางช่อง LINE TV)เป็นต้น

  • INDIA SERIES
  • PHILIPPINES SERIES
  • CHINESE SERIES
  • KOREAN SERIES
  • JAPANESE SERIES
footer