กฤษณะ อภินิหารยุวเทพ

นักแสดง เนอร์เนย์ ซามาธิยา รับบท กฤษณะ
มาฮิ รับบท ราธา
เรื่องย่อ ศรี กฤษณะ ยุวเทพแห่งศรัทธา คือดวงวิญญาที่สถิตอยู่ทุกหนแห่ง ที่สุดแห่งตำนวนคือความเชื่อ ที่สุดแห่งความเชื่อคือความศรัทธา ที่สุดความศรัทธาคือสิงที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ มากกว่าหัวใจคือส่วนหนึ่งของชีวิต
กฤษณะ อภินิหารยุวเทพ