Corporate Content

ศิวะ พระมหาเทพ

ประเภท ดราม่าอิงตำนานความเชื่อ
บทประพันธ์โดย Aniruddh Pathak
กำกับโดย Nikhil Sinha
อำนวยการสร้างโดย Triangle Film Company
นำแสดงโดย โมหิต ไรนา, โมนี รอย, โซนาริกา บาห์ดอเรีย, ซุเรนดรา พัล
เรื่องย่อ เรื่องราวชีวิตเหนือธรรมชาติและความรักระหว่างมหาเทพศิวะ ผู้เป็น 1 ใน 3 เทพตรีมูรติผู้ยิ่งใหญ่ กับเทพีศักติ หรือพระแม่อุมาเทวี ชายาคู่บุญ เรื่องราวเริ่มต้นจากการกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์หญิงของเทพีศักติในนามว่า สตี พระราชธิดาในท้าวทักษะประชาบดี ผู้ศรัทธาในองค์พระวิษณุและเกลียดชังพระศิวะอย่างแรงกล้า พระนางสตีทรงรักและเทิดทูนพระศิวะมาก นำไปสู่ความรักท่ามกลางความไม่พอใจของพระบิดา นางต้องทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดหยามของพระบิดาที่มีต่อพระศิวะมาโดยตลอด จนเมื่อนางทนต่อไปไม่ไหว จึงทรงเข้าตบะและขับเพลิงออกจากร่าง เพื่อสังหารพระองค์เอง เมื่อพระศิวะทรงทราบเรื่องก็โกรธกริ้วและอาระวาดอย่างหนัก หลังจากนั้น พระศิวะก็เฝ้าเก็บตนบำเพ็ญตบะ ฝ่ายพระนางสตีก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่นามว่า ปารวตี พระราชธิดาในท้าวหิมวัต จ้าวแห่งภูเขาหิมาลัย หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นานัปการ พระศิวะก็ได้พบกับพระนางปารวตีอีกครั้ง
Sales Contact
02-482 2273-4 ต่อ 46,
098-268-7469,
091-889-8885