เพลง ยอมเป็นสะพานชั่วคราว

ศิลปิน ไก่ อัญชุลีอร + เจินเจิน
ผู้แต่ง อ.จิรศักดิ์ ธรรมประศาสน์
เนื้อเพลง

.**คุณเจินเจิน

...ทุกวันนี้ที่เกิดมา ดั่งมีฟ้ากำหนดเรา ฉันก็เป็นได้แค่เงา มีแต่เศร้าทุกๆวัน

...ไม่เคยคิดอิจฉาใคร เจ็บแค่ไหนก็ไม่บอก แม้ชีวิตต้องช้ำชอก หัวเราะข้างนอกร้องไห้ข้างใน

.**คุณไก่

...คงจะเป็นเช่นเคราะห์กรรม ที่เหยียบซ้ำตามร่ำไป เหมือนตกนรกหมองไหม้ ไม่หวั่นไหวแหงนหน้าเผชิญ

.**คุณเจินเจิน

..ยอมเป็นสะพานชั่วคราว ยอมเป็นแค่เงาก้าวเดิน ใครทำอะไรก็เชิญ ฉันไม่เคยคิดน้อยใจ

.**คุณไก่

...คำทุกคำที่พูดมา ปรารถนาบังความใคร่

รู้ก็รู้ว่าของใคร เหตุไฉนไม่ละอาย

.**คุณเจินเจิน

...คนมีกรรมต้องช้ำใจ เขาสาปไว้ให้แพ้พ่าย เหมือนรายล้อมด้วยเชื้อไฟ พร้อมจะลุกไหม้ทุกเวลา

.**คุณไก่

...เธอคงเป็นรองเรื่อยไป ทำอะไรก็แพ้เรา

...เธอเป็นได้เพียงแค่เงา ต้องอับเฉาคนเขาเมิน

(ดนตรี SOLO)

.**คุณเจินเจิน

...ยอมเป็นสะพานชั่วคราว ยอมเป็นแค่เงาก้าวเดิน ใครทำอะไรก็เชิญ ฉันไม่เคยคิดน้อยใจ

**คุณไก่

...เธอคงเป็นรองเรื่อยไป ทำอะไรก็แพ้เรา

เพลง ยอมเป็นสะพานชั่วคราว