Managing Asia

รายการพูดคุยสัมภาษณ์รูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการสัมภาษณ์ไปที่ CEO ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจชั้นนำต่างๆ รายการนี้จะมองว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคนี้ยิ่งใหญ่ และถูกเลือกโดยผู้ประกอบการชั้นนำต่างๆ

Managing Asia