ติดต่อสอบถามรายการ

คุณกฤตภาส มุระญาติ
เบอร์โทร : 095-5698996

ติดต่อซื้อโฆษณา

คุณอภิรักษ์ มิตรประชา
เบอร์โทร : 034-310569

คุณนก ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ

กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด