River King Trailer
โครงการ The River King- ศูนย์รวมประสบการณ์ทางด้านคอนเทนต์ระดับโลก The Epic Center of Global Content Experience) The River King – The Epic Center of Global Content Experience

หลักการและเหตุผล

สำหรับโครงการ River King คือโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Malls) มูลค่าในการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาทตั้งอยู่บนผืนดินเนื้อที่ 15 ไร่ ติดกับอาคารสำนักงานของบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ออกแบบโดย A 49 บริษัทสถาปนิกชั้นนำและมีชื่อเสียงของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวบรวมทั้งสถานที่สร้างสุนทรียทางอารมณ์ แหล่งบันเทิง ศูนย์กลางคอนเทนต์จากทั่วทุกมุมโลก แหล่งแฮงค์เอาท์แห่งใหม่ของคนทั่วไปและบรรดานักศึกษาที่มีสถาบันการศึกษาอยู่ในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง เป็นโครงการที่เสมือน การรวบรวมความเป็นตัวตนของบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และต่อยอดให้เกิดเป็นเมืองแห่งความบันเทิงในทุกรูปแบบ และยังเป็นที่ทำงาน สถานที่จัดนิทรรศการ โรงละครขนาด 300 ที่นั่ง สตูดิโอถ่ายทำรายการ และสถานที่แสดงงานศิลปะภายใต้ชื่อ เจเคเอ็น แกลลอรี ศาลายา (JKN Gallery Salaya)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวบรวมทั้งสถานที่สร้างสุนทรียทางอารมณ์ แหล่งบันเทิง ศูนย์กลางคอนเทนต์จากทั่วทุกมุมโลก

แนวความคิดของ The River King

แหล่งกำเนิดแห่งจินตนาการของมวลมนุษยชาติ

แนวความคิดเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ เต็มไปด้วยจินตนาการของมนุษย์ ที่แต่งแต้มเรื่องราวและสีสรรของตัวป่าจนวิจิตรตระการตา บรรดาสัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์มาเป็นส่วนในการออกแบบ และการตกแต่ง ตัวอาคาร ให้สมกับการเป็น Master of Content เพราะเรื่องราวเนื้อหาของซีรีส์หลากหลายที่เราเลือกมานั้นล้วนเกิดจากจินตนาการทั้งสิ้นความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ป่าหิมพานต์มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด

ความงามของป่าหิมพานต์นั้นถูกแวดล้อมด้วยบรรดาสระทั้ง 7 สระซึ่งได้แก่ สระอโนดาต , สระกรรณมุณฑะ , สระรถการะ , สระฉัททันตะ , สระกุณาละ , สระมัณฑากิณี , สระสีหปปาตะ และบรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ได้แก่ยอดเขาสุทัสสนะ ยอดเขาจิตตะ ยอดเขากาฬะ ยอดเขาคันธมาทน์ และยอดเขาที่เป็นศูนย์กลางของบรรดาทวยเทพนั่นคือยอดเขาไกรลาสกูฏ ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์

หลัก 6D ของโครงการ The River King

DERIVATION: แก่นความคิดอันยิ่งใหญ่

การสร้าง River King คือการสร้างจุดศูนย์กลางของความงาม ด้วยอาคารที่รวมความหลากหลายของหน้าที่การใช้งาน และแยกการใช้งานของแต่ละอาคารไว้อย่างชัดเจน การออกแบบรูปทรงของอาคารมีการคิดรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานเน้นในเรื่องของความทันสมัย ความคงทนถาวร

DESIGN: ศูนย์รวมแห่งวิทยาการ งานศิลป์จากทั่วทุกมุมโลก

ในด้านการออกแบบของ The River King จะเน้นในเรื่องเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว เป็นสถานที่ๆสามารถสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ สู่ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคอนเทนต์อันยิ่งใหญ่ และการออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างสูงสุด ในทุกอณู ซึ่งจะประกอบด้วย อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อการฝึกอบรม (Office & Training) 7/24 อาคารเพื่อการทำสตูดิโอและธุรกิจการออกอากาศ (Studio & Broadcast Business) อาคารนิทรรศการและสถานที่แสดงงานศิลปะที่สะสมมาจากทั่วโลก ร้านค้าปลีกต่างๆ สถานที่พักผ่อน ทั้งร้านอาหาร สปา ร้านกาแฟ

DECORATION: การประดับประดาและตบแต่งภายใน

แนวทางในการตบแต่งภายในและภายนอกของ River King จะเน้นในการการวาดภาพเทคนิคแบบลงรักปิดทองเป็นหลัก โดยใช้ ภาพจากป่าหิมพานต์ หรือเป็นสัตว์จากป่าหิมพานต์ รวมทั้งการปั้นประติมากรรมลอยตัวแบบศิลปะร่วมสมัย (Contemporary arts) การเชื่อมโยงตึกและอาคารต่างๆ จะเชื่อมโยงด้วยการประดับปะดา ด้วยรูปปั้น ของบรรดาสัตว์ต่างๆ ในจินตนาการของป่าหิมพานต์

DELIGHT: ความสุขใจและแหล่งบันเทิงแหล่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

รวบรวมทั้ง Entertainment Complex and Experience ทั่วทุกมุมของโครงการ The River King จะสร้างความทรงจำที่ดีและงดงามให้กับผู้มาเยือน นอกจากนั้น ยังมี Mini Theatre หรือโรงละครโรงเล็ก บรรจุคนดูได้ 300 ที่นั่ง อาคารจอดรถทันสมัยที่จอดได้ถึงกว่า 400 คัน Drive Thru Fast Food และ ปั้มน้ำมันที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังเป็นที่ๆเหมาะในการนัดแนะกลุ่มมาทำงานร่วมกัน ในบรรยากาศที่ให้พลังบวกเต็มที่ พร้อมมีร้านอาหารที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

DISTINCTIVENESS – สัญลักษณ์แห่งความงดงามของชาติ

ในโครงการ The River King นี้จะบรรจุไปด้วยทั้ง สถานที่แสดงนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition Halls) อาคารแสดงผลงานภาพและปฏิมากรรมในโครงการ The River King ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการถาวร จากซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่ผลิตโดยบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย และ Production House ในประเทศอินเดีย 2 เรื่อง ได้แก่ สยามรามเกียรติ์ และ สิตธัตถะ – เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารสำนักประธาน

และ สถานที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน (Rotation Exhibition Halls for rental) ในส่วนนี้จะเปิดให้บบรดาศิลปินมาเช่าพื้นที่ในการแสดงงาน ศิลปะ การจัดนิทรรศการ หรือนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนบรรดาผลงานศิลปินต่างๆ

DIGNITY- ความภาคภูมิในความเป็นเลิศของไทย สง่างามดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม

เพื่อให้ทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ได้ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ร่วมสมัย เพียงแค่ได้สัมผัสและเยี่ยมชม การออกแบบที่ทันสมัยผสมผสานกับความเป็นไทย สัมผัสความงดงามที่คงความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้พื้นผิวสัมผัสของวัสดุในการตบแต่งที่แตกต่างกัน ตามแนวความคิดหลักของการสร้างตัวอาคารแต่ละหลังที่ล้อมรอบตัวอาคารหลัก ทั้งหมดใน The River King แห่งนี้สะท้อนปรัชญาชีวิตที่บอกเราอยู่เสมอว่า “Everything is Possible”

ติดต่อเรา