HALFTIME REPORT

เป็นรายการที่ติดตามภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นช่วงเช้าจนกระทั่งการปิดตลาดฯ ในภาคกลางวัน รายการจะเป็นช่องทาง ที่ผู้ชมสามารถถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ในรายการได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนที่ถูกต้อง