JKN ปั้นนักแปล-นักพากษ์รุ่นใหม่

คุณสุธานุช สุรีรวัฒนานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ‘ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาท นักแปล-นักพากย์’เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพนักแปล-นักพากษ์แบบเชิงลึกจากประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายต้องการสนับสนุนวิชาชีพนักแปล-นักพากษ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในประเทศไทย พร้อมมอบชุดดีวีดี ซีรี่ส์เรื่อง ‘พระพุทธเจ้า’ ให้กับศูนย์การแปลการล่าม จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป

ที่มา : https://www.pineapplenewsagency.com