คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล มอบเงินและผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมกว่า 9,999,999 บาทให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 85 พรรษา ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ

JKN ยังคงบริจาคอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาคนดีสู่สังคมโดยมี คุณพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ เป็นตัวแทนบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) มอบสื่อการเรียนการสอนฯลฯ เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างเยาวชนที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป โดยในครั้งนี้ได้มอบให้กับ 3 สถานที่ ได้แก่ #สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ มูลค่า 164,630 บาท #มูลนิธิพระดาบส มูลค่า 187,045 บาท #มูลนิธิเมเจอร์แคร์ มูลค่า 1,674,820 บาท รวมมูลค่าการมอบสื่อการสอนครั้งนี้ 2,026,495 บาท ร่วมอนุโมทนาบุญฝากแฟนๆ JKN ด้วยนะคะ #JKN #ทุนพัฒนาคนดีสู่สังคม