มูลนิธิชีวิตบันดาลใจแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนการศึกษามูลนิธิชีวิตบันดาลใจแห่งประเทศไทย" ประจำปี 2564

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณา

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา "ทุนสร้างคน สร้างชีวิต"

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา "ทุนสร้างคน สร้างชีวิต"

สำเนาร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. 2564

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาร่างพระราชบัญญัติ

ล่า 10,000 รายชื่อ สนับสนุนกฎหมายคนข้ามเพศ

ขั้นตอนการดาวน์โหลด และส่งเอกสาร

 1. ดาวน์โหลด เอกสารด้านล่าง
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเซ็นชื่อ
 3. แนบสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับให้ชัดเจน
 4. จัดส่งเอกสารมายังช่องทางการส่ง ดังนี้

  1.อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
  45/14 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
  จ.นครปฐม 73210

  2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  เลขที่ 327 ชั้น 2 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  (กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฏหมาย สำนักการประชุม)

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 03-431-0569 ต่อ 19

เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฏหมายร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร