ME AND MY ROBOT

เรื่องย่อ
เรื่องราวของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานของยูจีน ผองเพื่อน และ หุ่นยนต์ของเขาที่โรงเรียนไฮเทคสุดล้ำ