POWER LUNCH

รายการที่เกาะติดข่าวสำคัญๆ ในช่วงเช้าจนกระทั่งความเคลื่อนไหวในภาคกลางวัน รวมไปถึงแนวโน้มและทิศทางข่าวในภาคบ่าย ไม่เพียงแค่สรุปประเด็นที่น่าสนใจ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข่าวหลักๆ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของผู้ชม