SQUAWK BOX

เป็นรายการ Flagship ของ CNBC ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก รายการ Squawk Box เป็นที่ยอมรับของผู้ชมในการเป็นแหล่งข้อมูลที่แม่นยำ น่าเชื่อถือและเป็นกลาง การนำเสนอจะมีเอกลักษณ์ด้วยกราฟฟิกหน้าจอที่ทันสมัย ดูแล้วเข้าใจง่าย