STREET SIGNS เกาะติดข่าวเย็น

รายการใหม่ล่าสุดของ CNBC (Asia) โดยเนื้อหารายการจะติดตามทิศทางของข่าวสารเปรียบเสมือนเป็นป้ายบอกทางว่าข่าวใหญ่ๆ ทั้งในและต่างประเทศกำลังจะไหลไปทางไหน เมื่อไหร่ให้ผู้ชมชาวไทยตามกระแสข่าวให้ทันการรายงานข่าวของรายการนี้จะกระชับว่องไว และเข้าประเด็นเสพข่าวกันแบบ “พอดีคำ”