Company

Message from the Chairman

พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงปลายปี 2559 – 2560 ที่ผ่านมา มีสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง คือ


การได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติ ด้วยการนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์ชุด ”MY KING ในหลวงของเรา......ความสุข ความทรงจำ นิรันดร” และ “King Bhumibol of Thailand : The People’s King ในหลวงในดวงใจ” ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบริษัทฯ ออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกอย่างพร้อมเพรียงกัน และยิ่งไปกว่านั้นคอนเทนต์ดังกล่าว จะยังคงปรากฏสู่ ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ สามารถก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจในการประกอบธุรกิจ โดยการมองการณ์ไกลว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเติบโตหรือก้าวหน้าไปทางไหน แต่ถ้าปราศจากคอนเทนต์ที่ดี เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ จากประสบการณ์ในการบริหารอย่างยาวนาน ทำให้เล็งเห็นว่าธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่นั้น เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ต้องประกอบด้วยการเลือกเฟ้นคอนเทนต์ที่ดีจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีเนื้อหาสร้างประโยชน์ผสานกับความบันเทิง ตลอดจนเป็นเสมือนอาหารสมองที่ดีแก่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นอกเหนือจากที่ บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายคอนเทนต์เหล่านี้ให้กับช่องต่างๆ ภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดจากเมืองไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของการทำงานผนวกกับประสบการณ์ในการบริหารของคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ทำให้การทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้นในคุณภาพและการทำธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์

การก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ยิ่งทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานคุณภาพออกสู่สาธารณะ รวมทั้งรักษาระดับการเป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์ให้อยู่ในลำดับที่ 1 ต่อไป

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตลอดมา บริษัทฯ สัญญาว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป