ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา 45/14 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์:
+66 3431 0569
แผนที่บริษัท
ฝ่ายขาย Content ในประเทศ:
ชื่อผู้ติดต่อ: ภาวิณี บุระรัตน์
อีเมล์: pawinee.b@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.47 Mobile 080-8828947
ฝ่ายขาย Content ต่างประเทศ:
ชื่อผู้ติดต่อ: บรรพต ชวาลกร
อีเมล์: banpot@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.38
ฝ่ายขายโฆษณาประชาสัมพันธ์:
ชื่อผู้ติดต่อ: อภิรักษ์ มิตรประชา
อีเมล์: apirak.m@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.37
ฝ่ายการตลาดและบริหารแฟนคลับ:
ชื่อผู้ติดต่อ: กุลวัฒน์ สวนกูล
อีเมล์: marketing@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.43
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรับสมัครงาน:
ชื่อผู้ติดต่อ: ดวงเดือน ใจอ่อน
อีเมล์: jknrecruitment@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.23 Mobile 065-2329898
ฝ่ายกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน:
ชื่อผู้ติดต่อ: วรัญญา ศิริสมบัติ
อีเมล์: Legalofficer@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.19
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อผู้ติดต่อ: วริศร์นลิน สุภานันท์
อีเมล์: warisnalin@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.20
สถานี JKN Dramax:
ชื่อผู้ติดต่อ: ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
อีเมล์: mdchannel@jknglobal.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.48
สำนักข่าว JKN CNBC:
ชื่อผู้ติดต่อ: ปรนรรท์ รัตนทัศนีย์
อีเมล์: paranan.r@jkncnbc.com
โทรศัพท์: 034-310569 Ext.17,18

แบบฟอร์มการติดต่อ

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม