เก็บล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์ (Into Your Brain)

สำหรับสารคดี “เก็บล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์ (Into Your Brain) “ครั้งนี้เราก็ยังร่วมทำงานกับ ดร.วนิษา เรซ หรือคุณหนูดี เหมือนเดิม โดยคุณหนูดีเป็นผู้วางโครงเรื่อง เรียบเรียง รวมไปถึงการให้เสียงบรรยายด้วยตัวเองอีกด้วย โดยในภาคนี้ได้โฟกัสไปที่การไขความลับเกี่ยวกับสมอง การฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ารวมไปถึงฝึกเทคนิคช่วยจำสิ่งของรอบตัว โดยจะแบ่งเป็นสามช่วงหลักๆ คือ ฝึกการเก็บล็อคไหวพริบ, ฝึกเก็บล็อคประสาทสัมผัสพัฒนา และฝึกการเก็บล็อคความจำ รวมทั้งสิ้น 135 นาที ซึ่งจะทำให้คุณคุ้มค่าเกี่ยวกับสารคดีชุดนี้อย่างแน่นอน”