The Last King of Burma

เมื่อเรื่องราวการล่มสลายของราชวงศ์พม่ากำลังกลับมาให้พสกนิกรได้ประจักษ์อีกครั้ง

ตีแผ่ทุกเรื่องราวของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศพม่า ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นราชวงศ์

The Last King of Burma