ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์

ผลงานสารคดีคุุณภาพที่จะนำท่านไปไขรหัสอัจฉริยภาพแห่งมนุษย์แบบละเอียดลึกซึ้ง เจาะลึกไปให้เข้าใจตั้งแต่จุดกำเนิดลักษณะและความแตกต่างของความฉลาดแห่งสมองมนุษย์ และความเหมือนที่แตกต่างที่สุดแห่งมนุษย์เพศหญิงและเพศชาย พร้อม DVD 9 ที่บรรจุเนื้อหา 3 ตอน 3 ชั่วโมง ได้แก่ อัจฉริยะตั้งแต่เกิด อัจฉริยะโดยบังเอิญ และอัจฉริยะกำหนดได้ ให้เสียงภาษาไทยโดย หนูดี วนิษา เรซ

ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์