Thailand’s Transgender: คนข้ามเพศ

ครั้งแรกและครั้งเดียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในการตีแผ่ให้ความจริงเกี่ยวกับที่มาของคนเกิดผิดเพศ จำแนกคำนิยามและอัตลักษณ์ของเพศพิเศษ อันได้แก่ เกย์, ไบเซ็กชวล และเลสเบียน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรสถาบันชั้นนำระดับโลก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description)

  1. หนังสือ Thailand's Transgender: คนข้ามเพศ จำนวน 176 หน้า
  2. DVD ที่สามารถรับฟังและรับชมได้ทั้ง 2 ภาษา โดยเลือกโปรแกรมบรรยายไทยหรือบรรยายอังกฤษได้ที่เมนู นำเสนอ 2 ตอน รวมเวลา 120 นาที บรรจุในดีวีดีจำนวน 1 แผ่น
    • ภาพยนตร์สารคดีผลิตโดย National Geographic รายการ American's Transgender ให้เสียงภาษาไทย โดย ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
    • ภาพยนตร์สารคดี Thailand's Transgender โดย รุ่งธรรม พุ่มสีนิล พร้อม "โครงการแปลงเพศฟรี พี่ช่วยน้อง"
คนข้ามเพศ