Corporate Content

บาจิราว มหาเสนายอดนักรบ

ประเภท ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์
กำกับโดย Nilanjana Purkayasstha
อำนวยการสร้างโดย Sunjoy Waddhwa (Sphere Origins)
นำแสดงโดย รูดรา โซนี, คารัน ซูชัค, มานิช วาดวา, เมกาห์ ชากราบอร์ตี, อิชิตา กันกุลี
เรื่องย่อ ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ของอัครมหาเสนาบดีบาจิราวผู้ยิ่งใหญ่ ภายใต้บัลลังก์ของกษัตริย์ชาหุ แห่งจักรวรรดิมราฐาของอินเดียในอดีต บาจิราวเป็นลูกชายที่กล้าหาญของ บาลาจี อัครมหาเสนาบดีคนแรกของกษัตริย์ชาหุ ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนให้เอาชนะความกลัวของตนมาตั้งแต่ยังเด็ก จนได้สืบทอดตำแหน่งมาจากพ่อด้วยความสามารถอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่บาจิราวครองตำแหน่ง เขาได้รับชื่อเสียงมากมายจากการขยายอาณาจักรมาราธา โดยเฉพาะทางเหนือของแคว้น บาจิราวเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักรบผู้ไม่เคยแพ้ศึกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
Sales Contact
02-482 2273-4 ต่อ 46,
098-268-7469,
091-889-8885