My King ในหลวงของเรา

ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสุดยอดภาพยนตร์สารคดีที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ National Geographic แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมสร้างสรรค์และเผยแพร่โครงการภาพยนตร์สารคดีชุด “My King ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจำ นิรันดร”

ภาพยนตร์สารคดีระดับโลกชิ้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงสำคัญ นั่นคือ
  • เรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 วันพระราชสมภพ จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันสวรรคต
  • ผลงานแห่งพระปรีชาสามารถทั้ง 9 ด้านที่พัฒนาผืนแผ่นดินไทย ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า “วิชาของพ่อ” อันได้แก่ ธรรมชาติหล่อหลอม, สายธารแห่งดนตรี, บันทึกผ่านเลนส์พ่อ, ความงดงามแห่งศิลปวิทยาการ, แรงลม แรงน้ำ และแรงใจ, ธรรมปฏิบัติ, เครื่องมือจากสมองและสองมือ, ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเอง และรอยยิ้มของมหาชน
My King ในหลวงของเรา