Me and my Robot

เรื่องย่อ เรื่องราวของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานของยูจีน ผองเพื่อน และ หุ่นยนต์ของเขาที่โรงเรียนไฮเทคสุดล้ำ
Me and My Robot