Conversation

รายการโทรทัศน์ที่จะให้แขกรับเชิญได้พูดถึงตัวของพวกเขาเอง เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังตัวตนและมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยปรากฏในที่สาธารณะ จากผู้นำประเทศ นักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของวงการบันเทิงไปสู่ทัศนคติส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ บอกเล่าถึงความคิด เรื่องราว และประสบการณ์ที่น่าสนใจของแต่ละท่าน

Conversation