โดยในปัจจุบันโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามแผนภาพดังนี้

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด
ดำเนินธุรกิจหลักคือ สถานีโทรทัศน์แพร่ภาพผ่านระบบ เคเบิลดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต (CabSat and IPTV) ภายใต้ชื่อช่อง "JKN Dramax สนุกทุกวันสำหรับทุกคน" โดยมีรายรับเป็นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากเจ้าของสินค้า (Media Sales) โดยปัจจุบันมีความนิยมเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งด้าน Entertainment Variety จัดอันดับโดย AGB Nielsen
บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด
ปัจจุบันเป็นบริษัทนักจัดจำหน่ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทครบวงจร (360 IMC - Integrated Marketing Communication)
บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด
บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสถาบันฝึกอบรมบุคคล คณะบุคคล/นิติบุคคล
บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด
ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและฝึกอบรมโดยพันธมิตรจากสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า NBC Universal เพื่อการดำเนินธุรกิจช่องสถานีโทรทัศน์ข่าวที่ชื่อว่า "CNBC Thailand" โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 และมีเป้าหมายเป็นสถานีข่าวเศรษฐกิจอันดับ 1 ของไทย