ได้รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 7 (2561)


"บริษัทฯ ได้รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 7 (2561) ซึ่งดำเนินโครงการโดยหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหุ้น JKN เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่โดดเด่นในสายตาของนักลงทุน"