วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของประเทศไทยสู่สากล และนำเข้าคอนเทนต์ชั้นนำจากต่างประเทศ
พันธกิจ
JKN เป็นผู้นำใน 3 ด้าน
  • ด้านการนำเข้าคอนเทนต์แบรนด์คุณภาพระดับโลกมาสู่ประเทศไทย และประเทศกลุ่ม CLMV
  • ด้านการพัฒนาคอนเทนต์ไทย ให้เผยแพร่และจัดจำหน่ายสู่สากล
  • ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนด้านการใช้ชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นหน้าต่างโลกของคนไทย ผ่านเรื่องราวทั้งสาระและบันเทิงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นโลกกว้างและสร้างวิสัยทัศน์