เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 26 มิถุนายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 สิงหาคม 2562 to 06 กันยายน 2562 )
8.00 8.50 7.85 8.30 64,900,600 534,838,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 กรกฎาคม 2562 to 23 สิงหาคม 2562 )
8.70 8.75 7.50 8.15 83,801,200 671,770,965
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.80 7.80 2,237,600 17,693,005
19 กันยายน 2562 8.00 8.10 7.90 7.95 4,643,700 37,248,120
18 กันยายน 2562 7.95 8.05 7.90 8.00 2,105,800 16,799,655
17 กันยายน 2562 7.90 8.15 7.85 7.95 3,823,500 30,580,555
16 กันยายน 2562 7.90 8.05 7.85 7.90 1,356,900 10,770,670
13 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.90 7.95 906,200 7,206,610
12 กันยายน 2562 8.00 8.05 7.90 7.90 1,381,300 11,022,630
11 กันยายน 2562 7.95 8.00 7.90 8.00 2,154,300 17,157,525
10 กันยายน 2562 8.30 8.35 7.95 7.95 5,285,600 42,885,505
09 กันยายน 2562 8.30 8.45 8.25 8.30 2,872,100 23,975,175
06 กันยายน 2562 8.40 8.45 8.25 8.30 3,030,700 25,331,580
05 กันยายน 2562 8.35 8.50 8.35 8.40 8,594,900 72,293,415
04 กันยายน 2562 8.40 8.50 8.30 8.30 9,741,400 81,759,500
03 กันยายน 2562 8.20 8.40 8.20 8.35 16,757,200 139,088,585
02 กันยายน 2562 8.10 8.30 8.05 8.15 12,161,800 99,478,105
30 สิงหาคม 2562 8.10 8.15 8.00 8.10 2,941,200 23,749,600
29 สิงหาคม 2562 7.95 8.10 7.95 8.10 3,569,500 28,646,410
28 สิงหาคม 2562 7.90 8.05 7.85 7.95 1,952,600 15,506,555
27 สิงหาคม 2562 8.00 8.05 7.90 7.90 1,966,200 15,641,475
26 สิงหาคม 2562 8.00 8.05 7.85 7.95 4,185,100 33,343,375
23 สิงหาคม 2562 8.10 8.20 8.05 8.15 3,715,600 30,156,520
22 สิงหาคม 2562 8.10 8.20 8.00 8.10 4,575,200 37,112,525
21 สิงหาคม 2562 8.00 8.20 7.95 8.10 5,575,300 45,085,600
20 สิงหาคม 2562 8.05 8.20 8.00 8.05 9,760,700 78,993,350
19 สิงหาคม 2562 7.80 8.05 7.75 8.05 7,823,000 61,830,675
16 สิงหาคม 2562 7.65 7.75 7.55 7.75 2,652,500 20,380,325
15 สิงหาคม 2562 7.65 7.70 7.55 7.65 2,404,100 18,314,380
14 สิงหาคม 2562 7.80 7.95 7.70 7.75 3,074,400 24,047,350
13 สิงหาคม 2562 7.75 7.80 7.60 7.70 1,855,200 14,317,810
09 สิงหาคม 2562 7.95 8.00 7.75 7.80 2,249,600 17,683,290
08 สิงหาคม 2562 8.05 8.05 7.80 7.85 3,253,100 25,722,000
07 สิงหาคม 2562 7.75 8.15 7.70 8.05 9,261,200 73,958,405
06 สิงหาคม 2562 7.60 7.75 7.50 7.75 4,049,000 30,875,545
05 สิงหาคม 2562 7.80 7.90 7.70 7.80 2,427,900 18,854,135
02 สิงหาคม 2562 7.90 8.05 7.75 7.90 4,639,100 36,473,235
01 สิงหาคม 2562 8.20 8.30 7.95 8.00 3,734,300 30,169,175
31 กรกฎาคม 2562 8.20 8.30 8.15 8.20 2,192,000 18,044,260
30 กรกฎาคม 2562 8.50 8.60 8.20 8.20 4,449,800 37,103,710
26 กรกฎาคม 2562 8.60 8.75 8.50 8.50 3,379,800 28,955,340
25 กรกฎาคม 2562 8.70 8.75 8.60 8.65 2,729,400 23,693,335
24 กรกฎาคม 2562 8.60 8.70 8.50 8.65 2,982,300 25,632,565
23 กรกฎาคม 2562 8.65 8.80 8.45 8.55 5,313,900 45,747,020
22 กรกฎาคม 2562 8.80 8.85 8.50 8.60 3,412,500 29,614,920
19 กรกฎาคม 2562 9.00 9.05 8.70 8.75 7,637,600 67,619,330
18 กรกฎาคม 2562 8.45 8.90 8.00 8.90 23,415,900 196,746,875
17 กรกฎาคม 2562 9.50 9.65 8.55 8.55 20,469,400 183,258,915
15 กรกฎาคม 2562 9.80 9.90 9.60 9.65 3,509,200 34,039,520
12 กรกฎาคม 2562 10.20 10.20 9.80 9.80 8,361,300 82,983,615
11 กรกฎาคม 2562 9.90 10.30 9.80 10.10 13,073,200 131,686,660
10 กรกฎาคม 2562 9.60 9.95 9.55 9.90 13,179,500 128,856,575
09 กรกฎาคม 2562 9.75 9.90 9.50 9.50 12,946,600 125,092,815
08 กรกฎาคม 2562 9.05 9.75 9.00 9.65 30,761,600 292,090,990
05 กรกฎาคม 2562 9.00 9.05 8.95 9.05 2,217,500 19,976,995
04 กรกฎาคม 2562 9.05 9.15 8.85 9.00 4,960,300 44,622,970
03 กรกฎาคม 2562 9.05 9.10 8.95 9.00 4,992,100 45,098,700
02 กรกฎาคม 2562 9.25 9.40 9.05 9.05 6,552,500 60,502,205
01 กรกฎาคม 2562 9.10 9.35 9.10 9.25 6,504,800 60,084,645
28 มิถุนายน 2562 9.05 9.10 9.00 9.05 3,401,800 30,763,475
27 มิถุนายน 2562 9.35 9.45 8.90 9.05 9,379,300 85,838,750
26 มิถุนายน 2562 9.25 9.40 9.20 9.30 6,036,300 56,081,840
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น