เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 22 เมษายน 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 มิถุนายน 2562 to 04 กรกฎาคม 2562 )
9.05 9.45 8.85 9.00 67,998,000 622,987,440
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 พฤษภาคม 2562 to 20 มิถุนายน 2562 )
8.05 9.15 7.80 9.05 131,511,300 1,110,396,895
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 กรกฎาคม 2562 9.00 9.05 8.70 8.75 7,637,600 67,619,330
18 กรกฎาคม 2562 8.45 8.90 8.00 8.90 23,415,900 196,746,875
17 กรกฎาคม 2562 9.50 9.65 8.55 8.55 20,469,400 183,258,915
15 กรกฎาคม 2562 9.80 9.90 9.60 9.65 3,509,200 34,039,520
12 กรกฎาคม 2562 10.20 10.20 9.80 9.80 8,361,300 82,983,615
11 กรกฎาคม 2562 9.90 10.30 9.80 10.10 13,073,200 131,686,660
10 กรกฎาคม 2562 9.60 9.95 9.55 9.90 13,179,500 128,856,575
09 กรกฎาคม 2562 9.75 9.90 9.50 9.50 12,946,600 125,092,815
08 กรกฎาคม 2562 9.05 9.75 9.00 9.65 30,761,600 292,090,990
05 กรกฎาคม 2562 9.00 9.05 8.95 9.05 2,217,500 19,976,995
04 กรกฎาคม 2562 9.05 9.15 8.85 9.00 4,960,300 44,622,970
03 กรกฎาคม 2562 9.05 9.10 8.95 9.00 4,992,100 45,098,700
02 กรกฎาคม 2562 9.25 9.40 9.05 9.05 6,552,500 60,502,205
01 กรกฎาคม 2562 9.10 9.35 9.10 9.25 6,504,800 60,084,645
28 มิถุนายน 2562 9.05 9.10 9.00 9.05 3,401,800 30,763,475
27 มิถุนายน 2562 9.35 9.45 8.90 9.05 9,379,300 85,838,750
26 มิถุนายน 2562 9.25 9.40 9.20 9.30 6,036,300 56,081,840
25 มิถุนายน 2562 9.20 9.35 9.15 9.25 9,027,100 83,435,660
24 มิถุนายน 2562 9.00 9.30 9.00 9.20 10,095,000 92,763,820
21 มิถุนายน 2562 9.05 9.15 9.00 9.00 7,048,800 63,795,375
20 มิถุนายน 2562 8.80 9.15 8.75 9.05 14,265,400 128,443,820
19 มิถุนายน 2562 8.80 8.95 8.75 8.75 9,449,900 83,403,415
18 มิถุนายน 2562 8.65 8.80 8.55 8.75 14,254,500 124,210,730
17 มิถุนายน 2562 8.70 8.70 8.50 8.55 9,175,800 79,071,095
14 มิถุนายน 2562 8.40 8.65 8.40 8.60 14,218,300 121,021,455
13 มิถุนายน 2562 8.25 8.45 8.20 8.35 12,653,900 105,854,355
12 มิถุนายน 2562 8.10 8.35 8.10 8.25 10,229,900 84,508,085
11 มิถุนายน 2562 8.15 8.20 8.10 8.15 3,855,600 31,415,705
10 มิถุนายน 2562 8.30 8.35 8.15 8.15 8,388,300 69,226,295
07 มิถุนายน 2562 8.25 8.30 8.15 8.25 9,465,100 77,793,920
06 มิถุนายน 2562 8.00 8.25 7.95 8.15 11,842,900 96,337,840
05 มิถุนายน 2562 7.95 8.05 7.85 7.95 1,446,600 11,486,075
04 มิถุนายน 2562 7.80 8.10 7.80 7.90 2,731,600 21,638,290
31 พฤษภาคม 2562 8.00 8.00 7.80 7.80 919,900 7,269,885
30 พฤษภาคม 2562 8.00 8.05 7.85 7.90 530,800 4,215,555
29 พฤษภาคม 2562 7.95 8.10 7.90 8.00 1,475,900 11,816,440
28 พฤษภาคม 2562 7.95 8.05 7.90 8.00 1,231,300 9,824,235
27 พฤษภาคม 2562 8.00 8.00 7.90 7.95 620,600 4,918,880
24 พฤษภาคม 2562 7.85 8.00 7.80 8.00 785,200 6,131,115
23 พฤษภาคม 2562 8.05 8.20 7.80 7.90 3,969,800 31,809,705
22 พฤษภาคม 2562 8.05 8.10 7.95 8.10 2,013,200 16,189,900
21 พฤษภาคม 2562 7.70 8.05 7.70 8.05 3,598,900 28,567,585
17 พฤษภาคม 2562 7.65 7.85 7.60 7.75 2,351,700 18,152,310
16 พฤษภาคม 2562 7.60 7.65 7.45 7.65 1,574,300 11,864,585
15 พฤษภาคม 2562 7.65 7.70 7.50 7.50 2,214,300 16,884,530
14 พฤษภาคม 2562 7.30 7.60 7.30 7.60 2,419,100 18,154,775
13 พฤษภาคม 2562 7.90 8.00 7.40 7.40 2,405,200 18,144,370
10 พฤษภาคม 2562 7.95 8.05 7.80 7.90 1,168,200 9,261,620
09 พฤษภาคม 2562 8.15 8.15 8.00 8.00 1,571,900 12,649,595
08 พฤษภาคม 2562 8.40 8.45 8.15 8.15 2,034,600 16,873,860
07 พฤษภาคม 2562 8.50 8.50 8.30 8.40 2,725,300 22,957,355
03 พฤษภาคม 2562 8.60 8.75 8.60 8.60 5,207,400 45,019,760
02 พฤษภาคม 2562 8.40 8.65 8.35 8.60 7,067,400 60,440,400
30 เมษายน 2562 8.45 8.55 8.35 8.40 4,551,000 38,441,500
29 เมษายน 2562 8.30 8.50 8.25 8.45 10,671,100 89,516,240
26 เมษายน 2562 8.00 8.40 7.95 8.25 10,429,900 86,012,820
25 เมษายน 2562 7.90 8.00 7.90 7.95 504,300 4,000,235
24 เมษายน 2562 7.95 8.00 7.75 7.90 1,370,000 10,785,090
23 เมษายน 2562 8.10 8.10 7.90 7.95 1,351,900 10,771,565
22 เมษายน 2562 8.20 8.25 8.05 8.05 2,100,700 17,054,180
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น